Testowanie matryc LCD HD

Pliki przeznaczone do testowania wyświetlaczy LCD – FULL HD (1920px / 1080px) Jakość kompresji 100%

Wyświetlenie poszczególnych obrazów umożliwia testowanie zakresu i jakości wyświetlacza oraz wyszukiwanie uszkodzonych pikseli w matrycach LCD.

Do wyszukiwania “martwych” (nie świecących) pikseli można wykorzystać obrazy połówkowe, które wyświetlają co drugi piksel w układzie szachownicy. dzięki zastosowaniu takiego układu martwy piksel jest bardziej wyróżniony i łatwiej go wyszukać. Obrazy połówkowe są zaprojekto

wane tak by nawzajem się wypełniały dzięki temu możemy przetestować całą matrycę.

Do wyszukiwania “żywych” (świecących) pikseli najlepiej wykorzystać czarny obraz.

Można go również wykorzystać do testowania “chmurkowania” (clouding) matrycy czyli jej nierównego podświetlenia.

Obraz HD_TEST zawiera siatkę kwadratów o wymiarach 60×60 pikseli, każdy kwadrat ma krawędź o szerokości 2 pikseli za jego pomocą można sprawdzić ewentualne przesunięcia obrazu oraz odwzorowanie kolorów.

Odwzorowanie bieli można sprawdzić korzystając z białej planszy.

Obrazek 768×576 (rozdzielczość PAL) umożliwia zapoznanie się z jakością skalowania rozdzielczości PAL na HD.

Dodaj komentarz