Blokowanie kamerki iSigt za pomocą ARD

Jeżeli trapi Cię problem jak za pomocą Apple Remote Desktop zdalnie zablokować i odblokować możliwość korzystania z kamerki iSight? To możesz skorzystać z mojego rozwiązania.
Wykorzystałem w nim skrypt (AppleScript) udostępniony przez http://techslaves.org/ o nazwie iSightDisabler. Niestety ma on pewne wady a najgorsza jest taka, że trzeba latać od końcówki do końcówki i wpisywać hasła admina :(
Lepiej więc wykorzystać przerobiony przeze mnie skrypt, który należy wkleić do Edytora skryptów i podmienić czerwone wpisy na własne.

set allDrivers to ""
tell application "Finder"
      set driver to "/System/Library/QuickTime/QuickTimeUSBVDCDigitizer.component/Contents/MacOS/QuickTimeUSBVDCDigitizer"
      if exists driver as POSIX file then
             set allDrivers to allDrivers & driver & " "
      end if
      set driver to "/System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServicesPrivate.framework/Versions/A/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC"
      if exists driver as POSIX file then
             set allDrivers to allDrivers & driver & " "
      end if
      set driver to "/System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC"
      if exists driver as POSIX file then
             set allDrivers to allDrivers & driver & " "
      end if
      set driver to "/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/Resources/VDC.plugin/Contents/MacOS/VDC"
      if exists driver as POSIX file then
             set allDrivers to allDrivers & driver
      end if
end tell
do shell script "/bin/chmod a-r " & allDrivers user name "admin" password "tajnehaslo" with administrator privileges


Skrypt kompilujemy i zapisujemy jako program i nadajemy mu nazwę
np isightdisable.app (lub dla niepoznaki jakąś inną).
Uruchomienie tego programu zablokuje użytkownikowi możliwość korzystania z kamerki.
Aby ją ponownie odblokować należy w skrypcie zmienić

chmod a-r 

na

chmod a+r

i zapisać jako drugi program o nazwie np isightenable.app.
Uruchomienie tego programu odblokuje kamerkę.
Oba programiki kopiujemy przez ARD do folderu "programy" każdego użytkownika.
Pozostaje nam teraz uruchomić wybrany programik wysyłając polecenie Unix za pomocą ARD

open /applications/isightdisable.app 

ta akcja zablokuje kamerkę.

open /applications/isightenable.app 

ta akcja odblokuje kamerkę do użycia.
Jak ktoś ceni elegancje może skrypt przerobić tak by chmod zmieniał się zależnie od parametru z jakim program zostanie wywołany i korzystać tylko z jednej kompilacji.