iTALC

iTALC to bardzo użyteczny program narzędziowy przeznaczony dla nauczycieli do podglądu i kontroli komputerów uczniowskich.
Program obsługuje systemy typu Linux oraz Windows 2000/XP. Obecnie trwają prace nad opracowaniem wersji pracującej w systemie Vista.
W odróżnieniu od innych tego typu programów iTALC jest darmowy i udostępniany na zasadach licencji GPL.
Więcej informacji: http://italc.sourceforge.net/home.php

Poniżej przedstawiam opis jak zainstalować program w pracowni komputerowej SBS2008 wyposażonej w komputery z zainstalowanym systemem MS Vista.

Instalacja programu zarządzającego na serwerze:
1. Pobieramy program http://italc.sourceforge.net/download.php a następnie rozpakowujemy najlepiej w jakimś ogólnodostępnym katalogu serwera (np: "\\sbs2008\publiczny\").
2. Instalujemy program iTALC na serwerze SBS (korzystamy z ustawień domyślnych) wybierając do instalacji zarówno program kliencki (ICA) jak i zarządzający (IMA).
3. Wygenerowany klucz nauczycielski umieszczamy razem z plikami instalacyjnymi umieszczonymi w publicznym katalogu.

Instalacja klienta:
1. Logujemy się do stacji uczniowskiej na konto z uprawnieniami administracyjnymi.
2. Otwieramy folder publiczny z serwera (np: "\\sbs2008\publiczny\")
3. Na pulpit kopiujemy wygenerowany klucz nauczycielski italc_dsa_key
4. Uruchamiamy setup.exe


5. Wybieramy do instalacji wyłącznie program kliencki (ICA) oraz wskazujemy położenie klucza nauczycielskiego (lokalizacja > Pulpit)


6. Do poprawnego działania konieczne jest wyłączenie zainstalowanej przez program instalacyjny usługi iTALC. W tym celu w Panelu sterowania wybieramy "Widok klasyczny" i otwieramy "Narzędzia administracyjne". Następnie na liście usług odnajdujemy iTALC, zmieniamy typ uruchomienia na "ręczny" i zatwierdzamy ustawienia.


7. Przechodzimy do lokalizacji w której zainstalowaliśmy iTALC ("C:\Program Files\iTALC\") i uruchamiamy "ica.exe", w celu wywołania alertu zapory internetowej, a następnie zatwierdzamy odblokowanie programu w zaporze.


8. We właściwościach pliku "ica.exe" ustawiamy uruchamianie programu jako administrator, w trybie zgodności z systemem XP, dla wszystkich użytkowników i zatwierdzamy ustawienia.


9. Aby Vista nie zablokowała programu "ica.exe" podczas automatycznego uruchamiania klienta najprościej jest wyłączyć funkcję kontroli konta użytkownika. W tym celu w Panelu sterowania wybieramy "Konta użytkowników" i odznaczamy odpowiednią opcję.


10. Po zatwierdzeniu zmian konieczny będzie restart stacji po którym możemy logować się na konta uczniowskie.
Powyższą procedurę należy wykonać na wszystkich stacjach uczniowskich.

Aby klient iTALC startował automatycznie należy dodać na serwerze skrót do pliku "ica.exe" do folderu "Autostart" dla danego poziomu.

Zamiennie można dodać odpowiednią wartość w kluczu "Run" w rejestrze systemowym stacji uczniowskiej np:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"italc"="\"C:\\Program Files\\iTALC\\ica.exe"

Na serwerze dodajemy komputery klienckie w programie zarządzającym. U mnie wystarczyło wpisanie wyłącznie nazwy stacji.

Aby odinstalować program należy wykonać w interpreterze poleceń (start>(uruchom)>cmd):
c:\progra~1\italc\ica.exe -unregisterservice
reg delete "HKLM\SOFTWARE\iTALC Solutions" /f
rd /s /q c:\progra~1\italc
oraz usunąć wyjątek na firewallu.