Świadectwa 2020 - gimnazjum, szkoła podstawowa (klasy I-III oraz IV-VI)

pobierz
ikonka programu

Przedstawiam zupełnie darmowy, bezpłatny, wolny od opłat i reklam w pełni funkcjonalny program służący do drukowania świadectw szkolnych w szkołach gimnazjalnych i podstawowych klasy I-III (wersja IIII) oraz klasy IV-VI (wersja IVI) wszystkich typów (łącznie ze szkołami specjalnymi). Dzięki niemu można w komfortowy sposób zrealizować wypełnienie i wydrukowanie świadectw.

swiadectwa male

swiadectwa male
Oto niektóre z cech aplikacji:
- dane o uczniu wprowadzane są na wygodnym jednolitym formularzu;
- wypełnione świadectwo można edytować i poprawiać;
- można samodzielnie edytować każdy element wydruku;
- można wybierać krój i rozmiar czcionki (tylko w trybie projektowym Accessa);
- puste pola są domyślnie wykreskowane;
- wstawianie ocen odbywa się poprzez wskazywanie odpowiedniej opcji myszką;
- możliwe jest wystawianie świadectw z wyróżnieniem tzw "świadectwa z czerwonym paskiem";
- program drukuje świadectwo na czystym druku - giloszu, dostępnym w placówkach Cezasu i w Kuratoriach;
- dla klas I-III można utworzyć, zapisać i dowolnie edytować bazę zwrotów oceny opisowej;
- można drukować arkusze ocen dla uczniów z oceną opisową;
- obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna;
- dostępna jest opcja wydruku dwustronnego (drukuj wszystko) na drukarkach wyposażonych w dupleks;

Program został wykonany w formie bazy danych MS ACCESS 2007, która została skompilowana razem z biblioteką run-time do postaci pakietu instalacyjnego dlatego też nie wymaga posiadania zainstalowanego w systemie Accessa. Osoby, które mają już zainstalowaną aplikację MS Access mogą skorzystać tylko z pliku MDB. Plik ten jest niezabezpieczonym przed dowolnymi modyfikacjami źródłem programu "Świadectwa 2020" dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad przygotowanymi wydrukami oraz może dokonywać dowolnych zmian i ulepszeń w programie.

Nauczyciel może wypełnić dane do świadectw w domu a następnie przenieść je do szkoły i wydrukować na szkolnej drukarce. W tym celu po wypełnieniu wszystkich danych należy skorzystać z opcji "eksportuj bazę" i przenieść wygenerowany plik na szkolny komputer. Plik ten można skopiować na pulpit szkolnego komputera, otworzyć (pomijając ostrzeżenia) i wydrukować świadectwa. Na komputerze szkolnym musi być zainstalowana pełna wersja Accessa.

Wszelkie uwagi proszę przesyłać na adres:
email


Wyciąg z licencji:
1. Licencja na używanie programu/bazy jest bezpłatna dla osób wykonujących wydruki świadectw na potrzeby szkół oraz instytucji edukacyjnych.
2. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program/baza działała prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program/baza jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolna od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
3. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
4. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie programu/bazy i przekazywanie innym osobom.
(pełna treść licencji jest dostępna w programie)

Do pobrania:

Wersje dla klas I-III (MEN I/1/2)
szkoły podstawowej i ZET
Wielkość Pobrań Opis
swiadectwa2020IIII_2016-06-22.zip 60,0 MB Pełna wersja instalacyjna.
Nie wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020IIII_2016-06-22_1.zip 0,6 MB Uproszczona wersja instalacyjna.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020IIII_2016-06-22_mdb.zip 0,3 MB Źródło bazy.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
Wersje dla klas IV-VI (MEN-I/3a/2)
szkoły podstawowej
Wielkość Pobrań Opis

SWIADECTWA2020IVIa_2013-06-20.zip
60,0 MB Pełna wersja instalacyjna.
Nie wymaga zainstalowanego Accessa.

SWIADECTWA2020IVIa_2013-06-20_1.zip
0,6 MB Uproszczona wersja instalacyjna.
Wymaga zainstalowanego Accessa.

SWIADECTWA2020IVIa_2013-06-20_mdb.zip
0,3 MB Źródło bazy.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
Wersje dla gimnazjum
z wzorem MEN-I/13b/2
Wielkość Pobrań Opis
swiadectwa2020GIM_2018-05-13.zip 60,0 MB Pełna wersja instalacyjna.
Nie wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020GIM_2018-05-13_1.zip 0,6 MB Uproszczona wersja instalacyjna.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020GIM_2018-05-13_mdb.zip 0,3 MB Źródło bazy.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
Wersje dla ZET IV-VI
z wzorem MEN-I/4/2 i MEN-I/7/2
Wielkość Pobrań Opis
swiadectwa2020ZET_2016-06-22.zip 60,0 MB Pełna wersja instalacyjna.
Nie wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020ZET_2016-06-22_1.zip 0,6 MB Uproszczona wersja instalacyjna.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020ZET_2016-06-22_mdb.zip 0,3 MB Źródło bazy.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
Wersje dla ZET GIMNAZJUM
z wzorem MEN-I/11/2 i MEN-I/15a/2
Wielkość Pobrań Opis
swiadectwa2020ZETGIM_2016-06-22.zip 60,0 MB Pełna wersja instalacyjna.
Nie wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020ZETGIM_2016-06-22_1.zip 0,6 MB Uproszczona wersja instalacyjna.
Wymaga zainstalowanego Accessa.
swiadectwa2020ZETGIM_2016-06-22_mdb.zip 0,3 MB Źródło bazy.
Wymaga zainstalowanego Accessa.


Odpowiedzi

Nowa wersja dla klas IV-VI ZET i I-III ZET GIM

Wydana została nowa wersja dla klas IV-VI ZET zawierająca wzory świadectw MEN-I/4/2, MEN-I/7/2 oraz wersja dla klas I-III Gimnazjum ZET (MEN-I/11/2, MEN- I/15a/2).
Wersje zawierają opcję wydruku arkuszy. Wydanie 22.06.2016 r.

Nowa wersja dla klas IV-VI

Wydana została nowa wersja dla klas IV-VI zawierająca wzory świadectw MEN-I/3a/2, MEN-I/3a-w/2 oraz MEN-I/6a/2, MEN-I/6a-w/2. 19 marca.

Nowe wersje programu dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum

Nowe wersje programu dla klas IV-VI i gimnazjum (2012-06-16)
Poprawiono wydruki pól w obszarze szczególnych osiągnięć ucznia.
W programie I-III poprawiono drukowanie arkuszy w obszarze 7.
Zalecam dokładne przetestowanie przed wykorzystaniem.

Najnowsze wersje dla gimnazjum z wzorem MEN-I/13a/2

Właśnie została wydana nowa wersja programu dla gimnazjum (2012-05-22). Najważniejsza zmiana to możliwość drukowania świadectw dwustronnie na drukarkach obsługujących tryb dupleksu oraz wprowadzenie nowego wzoru MEN-I/13a/2. Wprowadzono możliwość edycji roku udziału ucznia w projekcie gimnazjalnym. Zalecam dokładne przetestowanie przed wykorzystaniem.

Nowy adres strony

Strona uzyskała nowy adres i obecnie jest dostępna również jako http://edukom.eu

BŁĘDY PROGRAMU

W programie mogą zostać ujawnione błędy dlatego też zaleca się pobranie najnowszej wersji. Jednocześnie zachęcam do dokładnego przetestowania pobranej wersji przed użyciem i zgłaszanie ewentualnych problemów. Pozwoli to na dopracowanie programu. Dokładny opis błędu proszę wysłać na @mail.
Proszę nie wysyłać mi informacji o błędach, które występują w starszej wersji programu!

Często zadawane pytania

 pytanie  
 i odpowiedź
1. Dlaczego w programie domyślnym województwem jest województwo łódzkie?  
  Być może dlatego, że jestem z Łodzi.
2. Czy pojawi się wersja dla Liceum Ogólnokształcącego?  
  Myślę, że stworzę odpowiednią wersję jak tylko znajdę na to nieco czasu. Jednocześnie zachęcam wszystkich do samodzielnych modyfikacji czy ulepszeń.
3. Jak zmienić rok szkolny na świadectwie na inny?  
  W tym celu należy wpisać aktualne daty na karcie "dane szkoły".
4. Dlaczego program nie wyświetla podglądu świadectw prawidłowo?  
  Jeżeli podgląd jest nieprawidłowy należy zainstalować sterowniki drukarki laserowej lub zmienić drukarkę domyślną na inną. Kliknij tu aby pobrać wirtualną drukarkę PDF. Problem może też sprawiać brak odpowiednich czcionek. Kliknij tu aby pobrać standardowe czcionki wykorzystane w programie.
5. Jak skopiować dane do formularza?  
  Można to wykonać za pomocą kombinacji (jednoczesnego naciśnięcia) klawiszy (CTRL) i (c) dla polecenia kopiuj oraz (CTRL) i (v) dla polecenia wklej. Kopiowany tekst musi być zaznaczony.
6. Jak wstawić kreskę ——— do komórki formularza?  
  Kreseczkę możemy skopiować i wkleić z innego pola lub wprowadzić za pomocą kodu (ASCII) w tym celu należy wcisnąć i przytrzymać (lewy ALT) i wpisać kod 0151 na klawiaturze numerycznej. Dopiero po wpisaniu kodu należy puścić (lewy ALT). W efekcie dostaniemy znak — który składa się na kreskę.
6A. Jak usunąć sierotę (pojedynczą literę) z końca linii?  
 

Aby połączyć sierotę (pojedynczą literę) z następnym wyrazem należy usunąć spację znajdującą się między tymi wyrazami
a następnie wstawić między nimi znak spacji nierozdzielającej. Najprościej można wprowadzić ją za pomocą kodu (ASCII) w tym celu należy wcisnąć i przytrzymać (lewy ALT) i wpisać kod 0160 na klawiaturze numerycznej. Dopiero po wpisaniu kodu należy puścić (lewy ALT). W efekcie dostaniemy znak pusty, który składa się na spację nierozdzielającą. Spacja taka przeniesie nam sierotę do nowej linii.

7. Jak zmienić wielkość lub rodzaj czcionki na inny?  
  Ewentualne zmiany w programie możemy wykonywać wyłącznie w trybie projektowym Accessa, edytując źródło bazy (plik mdb). W tym celu musimy mieć zainstalowaną pełną wersję tego programu. Dokładny opis jak tego dokonać wykraczałby poza ramy mojej publikacji, dlatego też zainteresowane osoby odsyłam na strony dokumentacji technicznej i pomocy firmy Microsoft. Modyfikacji należy dokonywać z uwagą ponieważ zmiana wielkości czy rodzaju czcionek może zaburzyć układ świadectwa czy treść wyświetlanych pól.
8. Czy da się edytować nazwę szkoły, listę przedmiotów i inne napisy czy jedynie można wybierać je z listy?  
  Patrz odpowiedź pkt 7.
9. Jak prawidłowo zapisać informacje, oceny wprowadzone do programu?  
  Wszelkie zmiany są zapisywane natychmiast, automatycznie, dlatego niczego nie trzeba zapisywać samodzielnie.
10. Znalazłem/am błąd co robić?  
  Po pierwsze należy sprawdzić czy nie ukazała się nowsza wersja programu - jeżeli tak to należy ją zainstalować. Wersję programu wyznacza data jego publikacji. Data ta jest doklejona do nazwy programu np: swiadectwa2020IIII_PESEL_2011-06-10 oznacza program wydany 10 czerwca 2011 roku. Program ten jest już nieaktualny bo wydana została nowsza wersja. Jeżeli błąd został wykryty w najnowszej wersji proszę podać nazwę i wersję programu w którym błąd występuje, dokładnie opisać miejsce i przyczyny występowania. Opis może być uzupełniony zrzutem ekranu. Informacje przesyłamy na @mail.
11. Czy/kiedy zostanie wydana aktualizacja?  
  Nie wiem. Program jest bezpłatny oferowany w formie "Jest taki - jaki jest"